Nakanishi Shizuka Art Work                          

 

雨雲発生器
 
「雨雲発生器」
2006
水性木版
サイズ630x350ミリ


copyright